kurs LISTOPAD 2013

IX SZKOLENIE DLA OSÓB SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD ZWIERZĘTAMI DOŚWIADCZALNYMI
Szkolenie odbędzie się w dniach: 19 - 22 LISTOPADA 2013
 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, ul. Pasteura 3
więcej informacji


kurs LISTOPAD 2011

Szkolenie w dniach: 29 LISTOPADA -2 GRUDNIA 2011
w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, ul. Pasteura 3

więcej informacji


kurs LISTOPAD 2010
INFO