Polskie Towarzystwo Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych - PolLASA

Jeżeli maj± Państwo jakiekolwiek pytania 
z chęci± odpowiemy na nie. 

Prosimy o kontakt drog± telefoniczn± lub mailow±. 

Polskie Towarzystwo
Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych

02-106 Warszawa, ul Pawińskiego 5

tel. 22 6448683 (CO-I)

NIP 7010249845
Regon: 142418927

Nr rachunku: 02 1940 1076 3090 8440 0000 0000